“Luarasi”, konferencë ndërkombëtare për të moshuarit

Voltiza Duro – Sipas raportit të OKB-së, Shqipëria renditet në grupin e dhjetë ven-deve që ka pësuar plakjen më të shpejtë të popullsisë. Mbi 650 mijë të moshuar në vendin tonë përveç pensioneve të ulëta, përjetojnë edhe diskriminim moshor aktiv. Në kuadër të sensibilizimit dhe ofrimit të zgjidhjeve, universiteti ‘Luarasi’ në bashkëpunim me Shoqërinë Shqiptare … Continue reading “Luarasi”, konferencë ndërkombëtare për të moshuarit