AKTUALITET

Mbrojtja dhe advokimi për mjedisin, gati platforma për rrjetëzimin e organizatave 

16:35 - 29.12.22 Gazeta Shqiptare
GSH APP Download on Apple Store Get it on Google Play

Organizatat mjedisore në Shqipëri tashmë kanë një hapësirë të dedikuar ku mund të drejtohen për për të krijuar kontakte me njëra-tjetrën dhe për të ngritur ura bashkëpunimi, me qëllim zbutjen e fragmentarizimit që ekziston ndërmjet tyre. Platforma engona.al u realizua me mbështetjen e LevizAlbania nga konsorciumi i organizatave: EcoAlbania, ACEG dhe Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen, duke synuar rritjen e eficiencës së organizatve që operojnë në fushën e mjedisit, përmes funksionimit në rrjete tematike.
“Nëpërmjet kësaj platforme organizatat e shoqërisë civile do të kenë një mënyrë më efektive për të amplifikuar ndikimin e tyre kundrejt vendimmarrësve. Gjithashtu, kjo platformë rrjetëzimi konsiderohet si një mundësi mjaft efikase për të shkëmbyer dhe për të eksploruar mundësi bashkëpunimi dhe partneriteti mes OSHC-ve”, – thotë Olsi Nika, drejtor ekzekutiv i EcoAlbania.

Po ashtu, ai rendit një sërë avantazhesh të tjerë që vijnë nga rrjetëzimi, në krahasim me operimin e ndarë të organizatave. Mbështetje dhe solidarizim i përbashkët për kauza mjedisore, praktika të mira, ekspertizë në formulimin e politkave, planeve, legjislacionit, perceptim më pozitiv nga ana e publikut dhe mbështetje për projekte në komunitetin lokal janë disa prej këtyre avantazheve. Po ashtu, qasja e një informacioni më të madh për çështje mjedisore, mbështetje financiare më e madhe, ndikim më efektiv tek vendimmarrësit, kapacitet organizativ i anëtarëve të OSHC-ve, si dhe identifi­kim i politikave dhe advokim i tyre në nivelin qendror e vendor, janë të tjerë avantazhe që vinë nga rrjetëzimi i organziatave.

ANËTARËSIMI

Që prej nisjes së funksionimit të platformës numri i organizatave që janë bërë pjesë e engona.al është i konsiderueshëm. Janë gati 50 organizata që janë rrjetëzuar, duke u ndarë sipas 4 fushave të interesit e më konkretisht:  “Qeverisje Mjedisore”, “Mbrojtje ndaj ndotjes së mjedisit”, “Mbrojtje e biodiversitetit dhe faunës, si dhe “Advokim dhe hulumtim mjedisor”. Ndërkohë që, anëtarësimi është i hapur në çdo kohë, ndaj OSHC-të mjedisore mund të bëhen pjesë e platformës me kërkesë të tyre, por pasi janë verifikuar të dhënat dhe përputhshmëria e fushës së veprimtarisë që ato deklarojnë. Mjafton të klikohet në platformën enogna.al, ku jepet linku për aplikim, për t’u bërë pjesë e rrjeteve tematike. Më pas, të dhëna jo konfidenciale dhe kontaktet e OSHC-së publikohen në platformë me qëllim që organizatat e tjera të shoqërisë civile, të njihen me profilin e punës së tyre dhe të mund t’i kontaktojnë.

Ndarja në 4 fusha interesi sipas rrjeteve tematike është projektuar për t’u ardhur në ndihmë OSHC-ve të marrin informacion për organizatat e tjera si partnere potenciale me qëllim rritjen e mundësive për bashkëpunime ndërmjet tyre. “Secila prej kategorive rendit OSHC-të përkatëse të fushës duke dhënë informacione të vlefshme për partnerët e mundshëm, duke përfshirë kontaktet e tyre për komunikim të drejtpërdrejtë ndërmjet tyre”, – bën me dije Nika. Ndërkaq, paralelisht me rrjetëzimin, në platformën engona.al, organizatat që operojnë në fushën e mjedisit mund të marrin edhe informacione mbi thirrje për projekete në fushën mjedisore për të cilat OSHC-të mund të kenë interes për të aplikuar, aktivitetet e kryera në kuadër të projektit, përmbledhje të akteve ligjore në fushën e mjedisit dhe informacione të tjera me interes për aktivitetin e tyre.


Shfaq Komentet (0)

Shkruaj nje koment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.