Këndi i njoftimeve

Banka e Shqipërisë/ Procedurë e veçantë, sipas VKM nr. 65, datë 26.11.2014, i ndryshuar

00:00 - 12.03.23 Gazeta Shqiptare
GSH APP Download on Apple Store Get it on Google Play

Procedurë e veçantë, sipas VKM nr. 65, datë 26.11.2014, i ndryshuar
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi, përgjatë një periudhe një vjeçare”.

“Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Proçedurë e veçantë, sipas vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 26.11.2014, i ndryshuar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 27,000,000 Lekë”.

Kandidatët e interesuar mund të pajisen me dokumentet e tenderit, si më poshtë:

  1. Pranë Sektorit të Prokurimit të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Selia Qëndrore Nr. 2 e Bankës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3 , Tiranë (Ish-Hotel Dajti), Tel: 042 419 411, (ext: 214), çdo ditë me paraqitjen e përfaqësuesit të kandidatit, vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 lekësh, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë, sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:      Banka e Shqipërisë

BIC:                 STANALTR

IBAN:              AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi:    Blerje dokumente tenderi me objekt: Përzgjedhja e agjencisë së udhëtimit për pajisjen e stafit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi, përgjatë një periudhe një vjeçare”; ose

  1. Në formë elektronike, pas paraqitjes së kërkesës nga përfaqësuesi i kandidatit, në adresën elektronike të Bankës së Shqipërisë: [email protected].

Në kërkesë duhet të citohet qartë objekti i prokurimit, emri i subjektit, NIPT-i, të dhënat e kontaktit si: adresa, numri i telefonit dhe e-mail-i ku do të dërgohen dokumentet e tenderit.

Oferta duhet të paraqitet në adresën: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr. 1, Tiranë, deri më datë 04 Prill 2023, ora 12:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.


Shfaq Komentet (0)

Shkruaj nje koment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.